สัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานชั้นบน - ล่าง 4 ห้อง