เทศบาลตำบลท้ายดง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าใช้บริการ "ศูนย์ดิจิทัลชุมชน" ที่หอประชุมเทศบาลตำบลท้ายดง ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ ในวันและเวลาราชการ
 
โดยมีการให้บริการ คอมพิวเตอร์ Free WIFI และชุดสตูดิโอพร้อมฉากหลังสำหรับถ่ายรูป จะมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้การช่วยเหลือและคำปรึกษาในการศึกษาข้อมูลหรือค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ
📍📍 สำหรับท่านใดที่จะเข้าใช้บริการให้เตรียม
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. โทรศัพท์มือถือ
เข้าใช้บริการเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ