วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกระดาษเงิน นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมดูแล ให้กำลังใจและช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการในการรับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 2 จำนวน 88 คน

            

            

            

            

            

            

เกี่ยวกับหน่วยงาน