วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท้ายดง ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใน "กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ณ บริเวณสระหลวง หมู่ที่ 3 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท้ายดง

     

     

     

     

     

     

เกี่ยวกับหน่วยงาน