📢📢📢ประกาศประชาสัมพันธ์
📌เทศบาลตำบลท้ายดง รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
 
👉กองคลัง
❤️เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา
 
👉กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
❤️เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา