วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง มอบหมายให้ นายชมเชย ศรีบุตรตา รองนายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์