👉 ด้วยอำเภอวังโป่ง ได้กำหนดจัดงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อเพชรศักดิ์สิทธิ์ และฉลองอำเภอวังโป่ง ครบ 39 ปี ประจำปี พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
👉 ซึ่งในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และได้กำหนดให้มีการประกวดธิดาชาววัง ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565