🔰✨เทศบาลตำบลท้ายดง ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (7 วันอันตราย) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการตั้งด่านชุมชน/จุดบริการประชาชนสามแยกบ้านวังกระดาษเงิน หมู่ที่ 2
🔰✨โดยมีท่านนายอำเภอวังโป่ง ท่านนายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง ท่านรองนายกฯ องค์กร หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ นำวัตถุดิบ อาหาร เครื่องดื่ม มามอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่