วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง พร้อมด้วย ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการเทศบาลตำบลท้ายดง ได้เข้าร่วมพิธี"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธทยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมี นายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือวันจักรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ซึ่งวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว