วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดสว่างสามัคคี บ้านวังกระดาษเงิน ตำบลท้ายดง  อำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์  นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566" โดยจัดกิจกรรมแห่ต้นดอกไม้ ต้นผึ้ง ก่อพระเจดีย์ทราย กิจกรรมการแสดงเต้นบาสโลบของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท้ายดงและผู้นำชุมชน กิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลฯ หน.ส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ พนักงาน พี่น้องประชาชน เข้าร่วมงานฯ