วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.2 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท้ายดง ภายใต้การอำนวยการของ นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสดุดีจอมราชา กิจกรรมสันทนาการก่อนเข้าเรียนด้วยเพลงสวัสดี กิจกรรมการตรวจสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุทั้งหมด 6 ฐาน กิจกรรมการเล่นเกมเพื่อให้ความบันเทิง ช่วยคลายความเครียด ป้องกันความจำเสื่อม ซึ่งทุกๆท่านต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาก ชื่นชอบ กล้าแสดงออก อารมณ์ดี มีเสียงหัวเราะ มีรอยยิ้มและมีความประทับใจต่อการเดินทางมาเข้าเรียนอีกด้วย