ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปทุกท่าน เยี่ยมชมและสแกนศึกษาสรรพคุณและประโยชน์ของสมุนไพร จากรูป QR Code จากสวนสมุนไพรบริเวณใกล้ศาลพระภูมิเจ้าที่ของเทศบาลตำบลท้ายดง ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566