วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลท้ายดง ได้ดำเนินกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
👉นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลท้ายดง ร่วมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาให้กับพระคุณเจ้า วัดสว่างสามัคคี และวัดศรีเจริญ ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาอันเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไทยสืบรุ่นสู่หลานต่อไป