คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระดาษเงิน สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท้ายดง ได้จัดกิจกรรมพาเด็กนักเรียนสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ด้วยกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระดาษเงิน

                       คลิ๊ก!!!  ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”