วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง มอบหมายให้นายชมเชย ศรีบุตรตา รองนายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายดง ข้าราชการ เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และเวลา 08.30 น. พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมีนายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่งเป็นประธานในพิธีฯ