วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง มอบหมายให้ นายชมเชย ศรีบุตรตา รองนายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และผู้ดูแลเด็ก ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังโป่ง โดยมีนายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง เป็นประธานในพิธีฯ