วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณวัดสว่างสามัคคี บ้านวังกระดาษเงิน หมู่ที่ 2 และบริเวณสระหลวงหมู่ที่ 3 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

นายวรโชติ สุคนธ์ขจร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 4 เป็นประธาน เปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟออกพรรษา ประจำปี 2566 โดยมี นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายก เทศมนตรีตำบลท้ายดง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริม กระตุ้น เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีการจัดขบวนแห่บั้งไฟ การแข่งขันจุดบั้งไฟ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กีฬาฟุตซอล กีฬาเปตอง กีฬาวอลเลย์บอลแม่บ้าน