วันพุธ  ที่ 21  กุมภาพันธ์  2567  เวลา 09.00 น.  ณ  ลานหน้าที่ว่าการอำเภอวังโป่ง  นายชัยชาญ  ปัญญาพวก  นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง  คณผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ข้าราชการ  ครูผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลท้ายดง ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เพื่อถวายความจงรักภักดีที่พระองค์ท่านทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่  ด้วยพระวิริยะ  อุตสาหะ  เป็นคุณูปการณ์แก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์อย่างใหญ่หลวง