วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท้ายดง นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระดาษเงิน จำนวนทั้งสิ้น 24 คน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท้ายดง คณะกรรมการศูนย์ ผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองมาร่วมให้กำลังใจจำนวนมาก