วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 09.50 น. เทศบาลตำบลท้ายดง นำโดยนายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการชุมชน  และประชาชนชาวเทศบาลตำบลท้ายดง  ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมการจัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชน โดยมีกิจกรรมแห่ต้นผึ้ง ต้นดอกไม้ รอบอุโบสถ การแสดงของผู้สูงอายุ สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจากนายวรโชติ สุคนธ์ขจร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 4 จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ บริเวณวัดสว่างสามัคคี  หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายดง  อำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์