วันที่ 24 เมษายน 2567 นางทิพย์วิศา  จันทร์แสงสุก  ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระดาษเงิน สังกัดเทศบาลตำบลท้ายดง ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำศูนย์ฯ เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรม​ประเพณี​สงกรานต์อันดีงาม​ของไทย