เทศบาลตำบลท้ายดง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท้ายดง
👉👉วันที่ 30 เมษายน 2567 ได้รับเกียรติจากนายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
📌ในวันแรก หลักสูตร การทำขนมคุกกี้สิงคโปร์ และการทำขนมกลีบลำดวน ขอบคุณวิทยากร นางสาวพิชญ์สินี คานทองดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต.หนองพระ จ.พิจิตร
📌วันที่สอง หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า (กระเป๋าผ้า เข็มกลัดผ้า) ขอบคุณวิทยากร
👉1.นางบุษรินทร์ แตงเส็ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองปล้อง จังหวัดพิจิตร
👉2.นางสาวทาริตา แตงเส็ง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ จังหวัดพิจิตร
ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 25 คน