วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลท้ายดง นำโดยนายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายดง ข้าราชการ พนักงานจ้าง คณะกรรมการชุมชน รพ.สต.วังกระดาษเงิน อสม. ครู นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ร่วมกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส (Big Cleaning Day) ทำความสะอาดรอบบริเวณวัดสว่างสามัคคี บ้านวังกระดาษ หมู่ที่ 2 เพื่อพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ประจำปี 2567 และขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีจิตสำนึกในการบำรุงรักษาศาสนสถานทางพุทธศาสนา เสริมสร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน