📌วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
👉เทศบาลตำบลท้ายดง ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระดาษเงิน โดยมี นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลท้ายดงเข้าร่วมพิธีดังกล่าว