📌วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ อาคารโดมหน้าหอประชุมเทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
👉นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) กล่าวรายงานโดยนางทิพย์วิศา จันทร์แสงสุก ผู้อำนวยการกองการศึกษา และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลท้ายดง คณะครู ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรม
👉กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยและการปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา ของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระดาษเงิน สังกัดเทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
👉กิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ทำให้นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน และปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬาได้มีโอกาสเล่นจักรยานขาไถ ได้ออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง มีจิตใจอารมณ์เบิกบาน มีความกล้าหาญ มีวินัย รู้จักแพ้ รู้จักชนะ เคารพกฎระเบียบ กติกาการเล่นกับผู้อื่น
🛴1.ฝึกการทรงตัว ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญก่อนปั่นจักรยาน 2 ล้อ
🛴2.ฝึกการตัดสินใจและใช้ไหวพริบในการควบคุมทิศทาง
🛴3.สร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง
🛴4.เสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายในการสร้างกล้ามเนื้อแขนขาให้แข็งแรง ได้เล่นจักรยานขาไถด้วยกันอย่างสนุกสนาน
👉ผลการแข่งขันนักกีฬาหญิง
ที่ 1 เด็กหญิงวรัญญา โสทัน น้องกลอย
ที่ 2 เด็กหญิงสิริยากรณ์ กันหาหวล น้องใบบุญ
ที่ 3 เด็กหญิงวราภรณ์ โสวัตร์ น้องออม
👉ผลการแข่งขันนักกีฬาชาย
ที่ 1 เด็กชายสุพัฒน์ อาจหาญ น้องพัฒน์
ที่ 2 เด็กชายณัฐชนน ยศปัญญา น้องวิคเตอร์
ที่ 3 เด็กชายนาลัล พรมเพ็ง น้องนาลัล